Логотип компании "АПОСТИЛЬ"
+380505627054
АПОСТИЛЬ  -  УКРАИНЫ
Apostille.Ua
ua.apostille@gmail.com

Компания АПОСТИЛЬ работаем в регионах.

Мы всегда рядом с Вами в любой точке мира. www.Apostille.Ua
Украина, 01033, г. Киев
ул. Саксаганского 13/42

+38 050 562-70-54
+38 095 222-22-09
+38 096 500-90-40


ЧП «АПОСТИЛЬ»
В Украине и во многих других Европейских государствах, действует процедура признания нострификации документов об образовании, полученном в других странах,  на основе положений Лиссабонской «Болонской  конвенции».
ПРАВИЛА
проставлення апостиля на офіційних документах,
призначених для використання на території
інших держав.


1. Ці Правила регулюють порядок проставлення спеціального штампа "Apostille" (далі - апостиль) на офіційних документах, які були складені на території України, яким відповідно до ст. 5 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів [995_082] (далі - Конвенція), засвідчуються справжність підпису, якість, в якій виступала особа, що підписала документ, і, у відповідному випадку, автентичність відбитка печатки або штампа, яким скріплений документ.
2. Апостиль проставляється:
на документах, які виходять від органів судової влади України;
на документах, які виходять від органів прокуратури України, органів юстиції;
на адміністративних документах;
на документах про освіту та вчені звання;
на документах, оформлених державними і приватними нотаріусами;
на офіційних свідоцтвах, виконаних на документах, підписаних особами у їх приватній якості, таких як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, який існував на певну дату, та офіційних і нотаріальних засвідченнях підписів.
3. Ці Правила не поширюються:
на документи, видані закордонними дипломатичними установами України;
на адміністративні документи, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.
Апостиль не проставляється на оригіналах, копіях та фотокопіях паспортних документів, військових квитків, трудових книжок, дозволів на носіння зброї, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (технічних паспортів), посвідчень особи, нормативно-правових актів, роз'яснень та правових висновків щодо їх застосування, документів, що мають характер листування.
4. Оригінали офіційних документів, виданих установами колишніх союзних республік у складі СРСР, не можуть бути прийняті на території України для проставлення апостиля.
Апостиль може бути проставлено на копіях цих документів, засвідчених у встановленому порядку на території України.
5. Апостиль проставляється на вимогу особи, яка підписала документ, або будь-якого пред'явника документа.
6. Для проставлення апостиля необхідно подати:
оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;
документ банківської установи про оплату послуг з проставлення апостиля або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати.
7. Документи, подані для проставлення апостиля, розглядаються відповідними компетентними органами, визначеними в пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 61 [61-2003-п] "Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів" (далі - компетентні органи).
Компетентні органи з'ясовують:
чи підлягають подані документи проставленню апостиля;
справжність підпису та якість, в якій виступала особа, що підписала документ, а також справжність відбитків печатки та/або штампа, проставлених на документах.
8. Посадові особи компетентних органів повинні мати зразки підписів посадових осіб, від яких виходять чи можуть виходити офіційні документи, а також зразки відбитків печаток та/або штампів, які проставляються або можуть бути проставлені на відповідних документах.
9. Посадові особи компетентних органів звіряють підпис особи, яка підписала документ, а також проставлену на документі печатку та/або штамп з наявними в них зразками підписів, відбитків печаток та/або штампів. У разі відсутності в компетентного органу зразка відповідного підпису, відбитка печатки та/або штампа апостиль може бути проставлений тільки після отримання такого зразка.
10. У проставленні апостиля на документі відмовляється, якщо: документ призначається для використання в країні, яка не приєдналася до Конвенції [995_082] або є учасницею Конвенції
Читати далі
Частная компания "АПОСТИЛЬ"
Украина, 01033, г.Киев,
ул. Саксаганского, 13/ 42
ua.apostille@gmail.com
+380505627054
 
+38 050 562-70-54
+38 095 222-22-09
+38 096 500-90-40
Апостиль - особенности проставления   Апостиль - ответы и вопросы   Апостиль - Двойной апостиль  Апостиль-Срочно!  Апостиль на  справки  несудимости, с места жительства   Апостиль на  образовательные документоы дипломы, ,архивные справки,аттестаты    Справка_о_несудимости-Срочно!
Легализация документов   Консульская легализация    Легализация документов Юридических лиц     Заверка переводов и документов в посольстве
Заверка документов ЗАГС      Заверка медицинских справок    Истребовать_документ-Срочно!          Перевод аккредитованного переводчика
Написать_письмо_с_сайта!     Заверка нотариальных документов    Получение dichiarazione di valore (декларации)в  посольстве    Италии
Информация по странам мира о порядке оформления документов из Украины  Что можно апостилировать.АПОСТИЛЬ на диплом.АПОСТИЛЬ свидетельство о рождении. АПОСТИЛЬ на справку о несудимости    Ссылки на сайты Ссылки - зарубежные сайты Апостиль      Страны_Шенгена
 

+38 050 562-70-54
+38 095 222-22-09
+38 096 500-90-40

Компания АПОСТИЛЬ легализует документы, выданные в Украине для предоставления в любую из зарубежных стран.

Особенности подготовки документов из Украины для разных стран.

Количество и тип заверок и подтверждений, которые Вам потребуются на документе, зависит от сути документа, органа выдачи, и участие страны выдачи в международном договоре по легализации документов.  
АПОСТИЛЬ и Легализация документов в Украине! СРОЧНО.
Узнайте о процедурах подготовки документов и особенностях процесса для каждой страны.
© 2004-2021 WWW.Apostille.Ua   Компания "АПОСТИЛЬ". PE "Apostille"  e-mail: ua.apostille@gmail.com   Тел.+38 050 562-70-54     095 222-22-09    096 500-90-40